load-page

Blog

Home / Blog
Dưới đây là kế hoạch đào tạo phần mềm Trados tuần từ ngày 22-28 tháng 7 năm...
Dưới đây là kế hoạch đào tạo phần mềm Trados tuần từ ngày 15-21 tháng 7 năm...
Khi bạn làm việc với khách hàng, đối tác, hoặc nghiên cứu, sử dụng phần mềm Trados...
Quy trình dịch Project package translation áp dụng cho trường hợp bạn là một quản lý dự...
Dưới đây là kế hoạch đào tạo phần mềm Trados tuần từ ngày 08-14 tháng 7 năm...
Nếu bạn là người mới bắt đầu tìm hiểu và sử dụng phần mềm trados, thì cách...
Bài viết này, Đặng Nam giới thiệu tới các bạn đang bắt đầu tìm hiểu và sử...
Dưới đây là kế hoạch đào tạo phần mềm Trados tuần từ ngày 01-07 tháng 7 năm...
Dưới đây là kế hoạch đào tạo phần mềm Trados tuần từ ngày 24-30 tháng 6 năm...
Bài viết này, Đặng Nam sẽ hướng dẫn những người mới bắt đầu tìm hiểu sử dụng...

SIGN IN

Forgot Password

error: Content is protected !!
X