load-page

Blog

Home / Blog
Dưới đây là kế hoạch đào tạo phần mềm Trados tuần từ ngày 24-30 tháng 6 năm...
Bài viết này, Đặng Nam sẽ hướng dẫn những người mới bắt đầu tìm hiểu sử dụng...
“Translate as single document” là cách khi chúng ta lựa chọn dịch tài liệu trong trados với...
Dưới đây là những chia sẻ khách quan về lợi ích và tính năng của phần mềm...
Hỗ trợ giải đáp và xử lý lỗi trong quá trình dịch tài liệu trên phần mềm...
Tham gia khóa đào tạo phần mềm Trados là bước thứ 3 trong quy trình 4 bước...
Sau khi đã tìm hiểu được tính năng, lợi ích của phần mềm Trados mang lại thông...
Để sử dụng tốt nhất phần mềm Trados, bước 1 chúng ta cần hiểu được lợi ích...
Đặng Nam cung cấp khóa đào tạo Hướng dẫn sử dụng phần mềm trados với người dịch dành...
Đặng Nam hướng dẫn “Làm thế nào để sử dụng nhiều tài khoản skype trên cùng 1...

SIGN IN

Forgot Password

error: Content is protected !!