load-page

Blog

Home / Blog
Bài viết này sẽ giúp các bạn xử lý vấn đề sử dụng bộ từ điển termbase...
Ngày nay, có thể nói, phần mềm hỗ trợ dịch thuật đang trở thành công cụ đắc...
Trong bài viết này mình sẽ tập trung hướng dẫn sử dụng phần mềm trados đối với...
Trong bài thực hành indesign, thực hiện định dạng cho một tài liệu đơn giản qua đó...
Khi tìm hiểu về phần mềm hỗ trợ dịch thuật trados, bạn thường được giới thiệu, mô...
Bài viết “ Khắc phục các lỗi cơ bản khi dịch phần mềm trados” này mình sẽ...
Các phím tắt trong phần mềm thiết kế dàn trang bằng indesign sẽ giúp người dùng sử...
Phần mềm thiết kế dàn trang chế bản điện tử Indesign là một phần mềm tốt nhất...
Dịch tài liệu bằng phần mềm trados 2011, 2014 đang trở thành một xu thế tất yếu...
Phần mềm trados 2011, 2014 đang là phần mềm hỗ trợ dịch thuật được đánh giá tốt...

SIGN IN

Forgot Password

error: Content is protected !!