load-page

Blog

Home / Blog
Nhóm thiết kế tạp chí Đặng Nam nhận thiết kế tạp chí, dàn trang tạp chí cho...
Nhóm thiết kế Đặng Nam nhận thiết kế sách, dàn trang sách cho các cá nhân tổ...
Bài viết này sẽ giới thiệu những chức năng cơ bản lựa chọn để dịch bằng phần...
Bài viết này sẽ giúp các bạn xử lý vấn đề sử dụng bộ từ điển termbase...
Ngày nay, có thể nói, phần mềm hỗ trợ dịch thuật đang trở thành công cụ đắc...
Trong bài viết này mình sẽ tập trung hướng dẫn sử dụng phần mềm trados đối với...
Trong bài thực hành indesign, thực hiện định dạng cho một tài liệu đơn giản qua đó...
Khi tìm hiểu về phần mềm hỗ trợ dịch thuật trados, bạn thường được giới thiệu, mô...
Bài viết “ Khắc phục các lỗi cơ bản khi dịch phần mềm trados” này mình sẽ...
Các phím tắt trong phần mềm thiết kế dàn trang bằng indesign sẽ giúp người dùng sử...

SIGN IN

Forgot Password

error: Content is protected !!