load-page

Các phiên bản phát triển của phần mềm Indesign

Home/Blog/Các phiên bản phát triển của phần mềm Indesign

Trải qua gần 20 năm phát triển phần mềm Indesign, các nhà sản xuất Adobe đã cho ra mắt nhiều phiên bản Indesign khác nhau.

Mỗi một phiên bản đều có những sự vượt trội so với phiên bản cũ. Dưới đây là danh sách các phiên bản.

 • InDesign 1.0  August 31, 1999;
 • InDesign 1.0J (codenamed Hotaka): Japanese support;
 • InDesign 1.5 (codenamed Sherpa): April 2001;
 • InDesign 2.0 (codenamed Annapurna): January 2002 (just days before QuarkXPress 5).
 • InDesign CS (codenamed Dragontail) and InDesign CS Page Maker Edition (3.0): October 2003;
 • InDesign CS2 (4.0) (codenamed Firedrake): May 2005;
 • InDesign Server (codenamed Bishop): October 2005;
 • InDesign CS3 (5.0) (codenamed Cobalt): April 2007.
 • InDesign CS3 Server (codenamed Xenon): May 2007;
 • InDesign CS4 (6.0) (codenamed Basil): October 2008;
 • InDesign CS4 Server (codenamed Thyme);
 • InDesign CS5 (7.0) (codenamed Rocket): April 2010;
 • InDesign CS5.5 (7.5) (codenamed Odin): April 2011;
 • InDesign CS6 (8.0) (codenamed Athos): 23 April 2012;
 • InDesign CC (9.2) (codenamed Citius): 15 January 2014;
 • InDesign CC 2014 (10) (codenamed Sirius): 18 June 2014;
 • InDesign CC 2014.1 (10.1): 06 Oct 2014;
 • InDesign CC 2014.2 (10.2): 11 Feb 2015;
 • InDesign CC 2015 (11.0): 15 Jun 2015;
 • InDesign CC 2015.1 (11.1): 11 Aug 2015;
 • InDesign CC 2015.2 (11.2): 30 Nov 2015.

Phiên bản mới hơn có thể như một quy tắc tập tin mở tạo ra bởi các phiên bản cũ, nhưng ngược lại là không thể. Phiên bản hiện tại có thể xuất tập tin InDesign như một tập tin IDML (InDesign Markup Language), có thể được mở bằng các phiên bản InDesign CS4 từ trở lên; phiên bản cũ từ CS4 xuống có thể xuất khẩu sang một file INX (định dạng InDesign Interchange).

Tại việt nam, rất nhiều các nhà chế bản điện tử DTP đang sử dụng phiên bản CS4 hoặc CS6. Tuy nhiên đôi lúc sẽ gặp phải trở ngại khi khách hàng gửi các file Indesign phiên bản cao nhất như InDesign CC 2014, InDesign CC2015. Vì vậy để đáp ứng được công việc một cách nhanh chóng nhất, đội ngũ của chúng tôi luôn sử dụng phần mềm Indesign với phiên bản mới nhất. Đáp ứng cho việc đếm số từ và số trang của tài liệu cần DTP một cách nhanh chóng, và đảm bảo đúng về phiên bản sử dụng mà khách hàng yêu cầu.

Leave a Comment

SIGN IN

Forgot Password

X