load-page

Cách bắt đầu sửa dụng bộ nhớ dịch thuật trên phần mềm trados

Home/Translation Memory/Cách bắt đầu sửa dụng bộ nhớ dịch thuật trên phần mềm trados

Đặng nam hướng dẫn: Cách bắt đầu sửa dụng Bộ nhớ dịch thuật (Translation memory) trên phần mềm trados

Nếu bạn chưa bao giờ sử dụng một bộ nhớ dịch, bạn có ba lựa chọn:

  • Align từ các bản dịch cũ (cần thu thập lại file source và file target)
  • Sử dụng nguồn lực bên ngoài (bạn có thể thu thập trên mạng, các diễn đàn, hoặc chia sẻ từ bạn bè…)
  • Bắt đầu từ con số KHÔNG
Cách bắt đầu sửa dụng Bộ nhớ dịch thuật (Translation memory) trên phần mềm trados

Giao diện sử dụng bộ nhớ dịch thuật trên phần mềm trados. Việc áp dụng bộ nhớ dịch thuật sẽ giúp các bạn không phải dịch lại những dòng lặp lại, tạo sự đồng nhất bản dịch

1. Alignment
Bạn có thể tận dụng các bản dịch trước bằng việc sử dụng tính năng aligning trong phần mềm trados. Đây là một tính năng rất hữu ích, sắp xếp tập tin source và target thành một bộ nhớ dịch thuật Translation memory.

Alignment là gì?
Trước khi bạn/công ty bạn triển khai áp dụng công nghệ phần mềm trados cho công việc dịch thuật, tất cả các dự án của quý vị đều tồn tại ở nhiều định dạng file word, excle, powper point,… bao gồm file nguồn và file đích (ví dụ file nguồn là file Tiếng anh, và file đích đã dịch là Tiếng việt). Và khi bây giờ áp dụng sử dụng phần mềm trados, nhà sản xuất phần mềm Trados đã nghiên cứu xây dựng việc kế thừa, sử dụng lại những file nguồn và file đích kể trên.

Vấn đề là sẽ kế thừa như nào?. Chính vì lý do đó mà tính năng Alignment ra đời và thực hiện nhiệm vụ tạo bộ nhớ dịch thuật từ những file nguồn và file đích có sẵn đã dịch.

Việc xây dựng bộ nhớ dịch thuật từ file nguồn và file đích trong phần mềm trados là một công việc rất lớn. Lớn tới mức nào thì nó sẽ phụ thuộc vào tài nguyên file nguồn và file đích của bạn nhiều hay ít. Bạn có thể thực hiện Alignment một cách tổng quát tất cả các dự án, hoặc chỉ Alignment các dự án trong quá khứ nếu bạn chắc chắn nó có liên quan đến dự án hiện tại của bạn. Điều này là phù hợp bởi không phải tất cả các dự án trong quá khứ sẽ liên quan tới hiện tại và tương lại. Tuy nhiên nếu thực hiện tổng quát thì bạn sẽ không bỏ qua bất cứ dự án nào.

2. Sử dụng nguồn lực bên ngoài

Trên mạng, các website, diễn đàn có thể sẽ tồn tại nhiều bộ nhớ dịch thuật. Hoặc bạn bè của bạn, đối tác công ty của bạn cũng đã có bộ nhớ dịch thuật. Bạn/công ty bạn có thể tìm kiếm bằng nhiều cách.

3. Bắt đầu từ con số KHÔNG
Hai phương pháp ở trên có thể hữu ích, nhưng phương pháp tốt nhất, đơn giản nhất là tạo ra một bộ nhớ dịch thuật trống trong các cặp ngôn ngữ của bạn và bắt đầu dịch.

Với phần mềm trados, bạn có thể tạo một bộ nhớ dịch thuật đơn giản trong ba bước:

  1. Vào File> New> New Translation Memory (hoặc đơn giản nhấn Alt + Shift + N từ bất cứ nơi nào trong Phần mềm Trados).
  2. Đặt tên cho TM, xác định vị trí nơi bạn muốn lưu nó, và kiểm tra xem các cặp ngôn ngữ là chính xác.
  3. Nhấn Finish

Lưu ý rằng bạn cũng có thể tạo ra một TM mới khi bạn bấm New Project hoặc Translate Single Document  trong giao diện Welcome

SIGN IN

Forgot Password

X