load-page

Blog

Home/Archive by Category "Blog" (Page 3)

Giới thiệu mẫu thiết kế dàn trang sách số 03  

Read more

Giới thiệu mẫu thiết kế dàn trang sách số 02  

Read more

Giới thiệu mẫu thiết kế dàn trang sách số 01    

Read more

Dưới đây là Tổng hợp mẫu thiết kế dàn trang sách mới nhất mà Nhóm Đặng Nam đã thực hiện.   Quý vị có thể click từng trang (Next page) của mỗi mẫu thiết kế để xem chi tiết từng mẫu.   Mẫu thiết kế dàn trang sách số 01     Mẫu thiết kế dàn […]

Read more

Dưới đây là tổng hợp một số mẫu tạp chí mà Nhóm Đặng Nam đã thực hiện.   Mỗi một mẫu mang một phong cách thiết kế khác nhau dựa trên những ý tưởng khác nhau, cũng như nhu cầu của đơn vị kế hoạch làm tạp chí. Quý vị có thể click từng trang […]

Read more

Mẫu thiết kế dàn trang tạp chí 24 Quý vị có thể click từng trang (Next page) của mẫu thiết kế để xem chi tiết trang. Lưu ý, mỗi trình duyệt, độ phân giải màn hình khác nhau sẽ có độ rõ nét khác nhau.  

Read more

Mẫu thiết kế dàn trang tạp chí 23 Quý vị có thể click từng trang (Next page) của mẫu thiết kế để xem chi tiết trang. Lưu ý, mỗi trình duyệt, độ phân giải màn hình khác nhau sẽ có độ rõ nét khác nhau.  

Read more

Mẫu thiết kế dàn trang tạp chí 22 Quý vị có thể click từng trang (Next page) của mẫu thiết kế để xem chi tiết trang. Lưu ý, mỗi trình duyệt, độ phân giải màn hình khác nhau sẽ có độ rõ nét khác nhau.  

Read more

Mẫu thiết kế dàn trang tạp chí 21 Quý vị có thể click từng trang (Next page) của mẫu thiết kế để xem chi tiết trang. Lưu ý, mỗi trình duyệt, độ phân giải màn hình khác nhau sẽ có độ rõ nét khác nhau.  

Read more

Mẫu thiết kế dàn trang tạp chí 20 Quý vị có thể click từng trang (Next page) của mẫu thiết kế để xem chi tiết trang. Lưu ý, mỗi trình duyệt, độ phân giải màn hình khác nhau sẽ có độ rõ nét khác nhau.    

Read more

SIGN IN

Forgot Password

X