load-page

CAT (Computer-Aided Translation)

Home/Archive by Category "CAT (Computer-Aided Translation)"

Bài viết “Những điều cơ bản về Phần mềm dịch thuật trước khi chuẩn bị lựa chọn và sử dụng” này sẽ giúp các biên dịch viên, công ty dịch thuật đang có kế hoạch chuẩn bị sử dụng phần mềm dịch thuật trong công việc dịch tài liệu có được cái nhìn đúng đắn […]

Read more

Computer-assisted translation, computer-aided translation hoặc CAT là một phương pháp trong dịch thuật, dịch tài liệu trong đó người dịch – translator sẽ sử dụng phần mềm máy tính để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình dịch thuật nhằm tăng năng xuất và chất lượng bản dịch. Đồng thời quản […]

Read more

Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về Những ưu điểm khi sử dụng công cụ CAT trong dịch thuật, dịch tài liệu CAT (Computer-assisted translation) là một phương pháp trong dịch thuật, dịch tài liệu trong đó người dịch translator sẽ sử dụng phần mềm máy tính để hỗ trợ và tạo điều […]

Read more

Giới thiệu cơ bản về CAT (Computer-assisted translation). Khái niệm Computer-assisted translation, computer-aided translation hoặc CAT là một phương pháp trong dịch thuật, dịch tài liệu trong đó người dịch – translator sẽ sử dụng phần mềm máy tính để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình dịch thuật nhằm tăng […]

Read more

Giới thiệu cơ bản về Phần mềm dịch thuật. Khái niệm Phần mềm dịch thuật là một phương pháp trong dịch thuật, dịch tài liệu trong đó người dịch – translator sẽ sử dụng phần mềm máy tính để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình dịch thuật nhằm tăng năng xuất […]

Read more

CAT

Giới thiệu cơ bản về CAT (Computer-assisted translation). Khái niệm Computer-assisted translation, computer-aided translation hoặc CAT là một phương pháp trong dịch thuật, dịch tài liệu trong đó người dịch – translator sẽ sử dụng phần mềm máy tính để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình dịch thuật nhằm tăng […]

Read more

SIGN IN

Forgot Password

error: Content is protected !!