load-page

Hình thức đào tạo

Home/Archive by Category "Hình thức đào tạo"

Một khóa đào tạo online dành riêng cho biên dịch viên, quản lý dự án Đặng Nam cung cấp một dịch vụ đào tạo online giúp cho biên dịch viên, quản lý dự án dễ dàng tiếp cận với các phần mềm hỗ trợ dịch thuật. Ưu điểm Giúp quý vị tiết kiệm thời gian. […]

Read more

Một khóa đào tạo trực tiếp dành riêng cho biên dịch viên, quản lý dự án tại văn phòng, nơi làm việc của quý vị Đặng Nam cung cấp một dịch vụ đào tạo tại văn phòng của quý vị giúp cho biên dịch viên, quản lý dự án dễ dàng tiếp cận với các […]

Read more

SIGN IN

Forgot Password

X