load-page

Machine Translation

Home/Archive by Category "Machine Translation"

Ý tưởng của máy dịch Machine Translation (MT) có thể được khởi đầu từ thế kỷ 17. Năm 1629, René Descartes đã đề xuất một ngôn ngữ phổ quát, với những ý tưởng tương đương trong ngôn ngữ khác nhau chia sẻ một biểu tượng. Các lĩnh vực của ” Machine Translation ” xuất hiện […]

Read more

Máy dịch (Machine Translation ), đôi khi được gọi bằng tên viết tắt MT (Không phải là phần mềm dịch thuật CAT, cũng không phải là bộ nhớ dịch Translation Memory ). Máy dịch là công cụ dịch tài liệu một cách tự động trên máy tính, không có sự tham gia của con người. […]

Read more

Máy dịch (Machine Translation ), đôi khi được gọi bằng tên viết tắt MT. Máy dịch là công cụ dịch tài liệu một cách tự động trên máy tính, không có sự tham gia của con người. Lần đầu tiên xuất hiện đó là vào những năm 1950, bản dịch của máy dịch cũng có […]

Read more

SIGN IN

Forgot Password

error: Content is protected !!