load-page

Wordcount

Home/Archive by Category "Wordcount"

Inter Active Terminology of Europe Terms English – German 2831 culture and religion Part 2 Domain: 28 SOCIAL QUESTIONS Subdomain: 2831 culture and religion     No English US German DE 1001 remove by stripping trennen 1002 focus fokussieren 1003 definition Schaerfe 1004 DoF Fokustiefe 1005 absorbing dye Schirmfarbstoff 1006 ghost image Geisterbild 1007 error in […]

Read more

Inter Active Terminology of Europe Terms English – German 2831 culture and religion Part 1 Domain: 28 SOCIAL QUESTIONS Subdomain: 2831 culture and religion   No English US German DE 1 Baroque and Rococco Barock und Rokoko 2 WHS Welterbe 3 tacit knowledge stilles Wissen 4 ZIRRCON Simbabwisches Institut für religiöse Forschung und Naturschutz 5 Association […]

Read more

Giới thiệu khái quát về chữ tượng thanh Theo bách khoa toàn thư wikipedia thì Chữ tượng thanh, hay còn gọi chữ biểu âm, là hệ thống chữ viết mà trong đó, mỗi một ký hiệu (chữ cái) tương ứng với một âm vị (đơn vị âm thanh nhỏ nhất của một ngôn ngữ) hay […]

Read more

Giới thiệu khái quát về chữ tượng hình Theo bách khoa toàn thư wikipedia Chữ tượng hình là hệ thống chữ viết đối lập với chữ tượng thanh. Nếu trong hệ thống chữ tượng thanh mỗi một ký hiệu (chữ cái) tương ứng với một âm hay một tổ hợp âm, thì trong hệ thống […]

Read more

Trong ngành dịch thuật, việc phân tích khối lượng tài liệu cần dịch là điều bắt buộc để từ đó tính ra chi phí dịch là bao nhiêu. Giả sử có 1 dự án dịch tài liệu bao gồm nhiều file tài liệu khác nhau. Vấn đề đặt ra là chúng ta sẽ phân tích dự […]

Read more

SIGN IN

Forgot Password

X