load-page

Chữ tượng thanh

Home/Blog/Chữ tượng thanh

Giới thiệu khái quát về chữ tượng thanh

Theo bách khoa toàn thư wikipedia thì Chữ tượng thanh, hay còn gọi chữ biểu âm, là hệ thống chữ viết mà trong đó, mỗi một ký hiệu (chữ cái) tương ứng với một âm vị (đơn vị âm thanh nhỏ nhất của một ngôn ngữ) hay một âm tiết (âm thanh tạo thành từ một hoặc nhiều âm vị).

Những hệ thống chữ viết tiêu biểu cho chữ tượng thanh gồm có chữ cái Latin, chữ Ả Rập, chữ Hin-đu, hiragana và katakana của Nhật Bản. Chữ Khoa Đẩu của người Việt cổ cũng thuộc loại chữ tượng thanh. Trong khi đó, chữ tượng hình Ai Cập, chữ Trung Quốc, chữ Maya lại đại diện cho hệ thống chữ viết đối lập với chữ tượng thanh là chữ tượng hình hay còn gọi chữ biểu ý.

Các ngôn ngữ phổ biến của chữ tượng thanh trong ngành dịch thuật: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Hàn, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha…

Phân biệt được chữ tượng hình và chữ tượng thanh giúp ta sẽ lựa chọn được đơn vị tính khối lượng tài liệu theo từ (word) hay ký tự (character).

SIGN IN

Forgot Password

X