BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Blog / Chương trình đào tạo Trados 2017 Getting Started: Supply Chain và Pre-production

Chương trình đào tạo Trados 2017 Getting Started: Supply Chain và Pre-production

Đặng Nam cung cấp Chương trình đào tạo phần mềm trados 2017 dành cho các dịch giả bắt đầu sử dụng phần mềm trados, hoặc đang sử dụng, muốn nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm trados.

Mục đích:

Sau khi tham gia Chương trình đào tạo phần mềm trados 2017 dành cho Translators, quý vị sẽ nâng cao được kỹ năng dịch thuật trên phần mềm trados, năng xuất và chất lượng sẽ được cải thiện. Đồng thời quản lý tài nguyên dịch Translation Memory, Termbase.

Hình thức đào tạo:

Quý vị có thể lựa chọn một trong hai hình thức đào tạo dưới đây:

Chương trình này được thiết kế để liên kết sử dụng Phần mềm Trados Studio, SDL worldserver, và SDL GroupShare Package, đồng thời bao gồm chức năng bổ sung sau khi tìm hiểu xong chương trình đào tạo Getting Started – Translating. Các chủ đề chính bao gồm:

 • Làm việc trong các liên kết – sử dụng Phần mềm Trados Studio để xử lý các gói dự án (Phần mềm Trados Studio, SDL worldserver, và SDL GroupShare Package)
 • Cung cấp những kết quả khi dịch trong môi trường liên kết
 • Tạo TM và termbases sử dụng nội dung đã có sẵn (ví dụ như chuyển đổi các bảng thuật ngữ từ Excel, việc aligning các tài liệu đã được dịch, và tạo ra các từ điển autosuggest của riêng bạn)

Nội dung đào tạo chi tiết:

1. SDL Trados Studio in the Supply Chain

a. Tùy biến giao diện người dùng

 • Thay đổi kích thước phông chữ trong cửa sổ dịch Editor
 • Lựa chọn favorite source/target language pair
 • Thay đổi màn hình hiển thị cửa sổ Kết quả dịch

b. Tìm hiểu về SDL Trados Studio Project packages

 • What are project packages?
 • Opening a project package that was sent by the customer/project manager
 • Reading the analyze results
 • Opening the package files
 • Translating the package files
  -  What are context matches?
  - Choosing from several TM suggestions
  - Searching for and inserting the correct terminology during translation
  - Adding new terms on the fly
  - Handling tags correctly
  - Interactive tag verification
  - Adding comments to your translation
  - Filtering for segments, e.g. to show only segments that contain comments
 • Creating the return package for delivery and marking the translation job as complete

c. Tìm hiểu về SDL World Server (WS) packages

 • What are SDL WorldServer packages?
 • Opening a WS package
 • Processing the files in the WS package
 • What are PerfectMatches (PM)?
 • Handling locked segments
 • Delivering the translated files to WS and marking the translation job as complete

d. Tìm hiểu về SDL GroupShare

 • What is SDL GroupShare?
 • How to accept SDL GroupShare assignments?
 • How to deliver jobs through SDL GroupShare

2. Pre-Production

a. Re-using legacy documents to create translation memory content (Alignment)
Running an alignment on an existing source and target document

 • Creating a new (empty) TM
 • Performing the alignment on single and multiple file pairs
 • Reviewing the alignment result
 • Correcting misalignments
 • Importing the alignment result into the new TM (quick and advanced import)

b. Hướng dẫn tạo từ điển AutoSuggest dictionaries

c. Hướng dẫn tạo termbases

 • Converting terms from an MS Excel document into SDL MultiTerm format Setting up a new termbase with SDL MultiTerm
 • Importing the converted MS Excel glossary into the new termbase

d. Processing new documents based on legacy resources
How to process a new document based on the alignment result, the newly-created termbase and AutoSuggest dictionary

 • Opening the new document
 • Analyzing the document against the newly-created TM
 • Viewing the analysis report
 • Translating the document using TM, termbase, and AutoSuggest dictionary
 • Fine-tuning the AutoSuggest settings, e.g. prioritizing the AutoSuggest sources and changing the way the AutoSuggest hits are displayed

—————————————————————————————————————————-

Liên hệ với Đặng Nam qua Email: hotrotrados@gmail.com hoặc Điện thoại: 0987 634 454 để được tư vấn, hướng dẫn đào tạo phần mềm Trados 2017.

Comments

comments

Giới thiệu Đặng Nam

Là một Localization Engineer, Đăng Nam cung cấp các dịch vụ:
 • Tư vấn, thiết kế tạp chí sách báo, thiết kế chế bản điện tử DTP
 • Đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp và các nhà cung cấp dịch vụ ngôn ngữ trong lĩnh vực dịch thuật, bản địa hóa website, phần mềm, DTP
 • Tư vấn, đào tạo, hỗ trợ, phát triển công nghệ dịch thuật
 • Thực hiện các công việc Localization Engineer trong ngành dịch thuật
Bài viết mới nhất | Chi tiết về Đặng Nam
Protected by Copyscape