BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Chương trình Đào Tạo Trados

Chương trình Đào Tạo Trados

Chương trình Đào Tạo Trados

Chương trình đào tạo Trados 2017 Getting Started: Supply Chain và Pre-production

Chương trình đào tạo Trados 2017 Getting Started: Supply Chain và Pre-production

Đặng Nam cung cấp Chương trình đào tạo Trados 2017 Getting Started: Supply Chain và Pre-production dành cho các dịch giả bắt đầu sử dụng phần mềm trados, hoặc đang sử dụng, muốn nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm trados. Mục đích: Sau khi tham gia Chương trình đào ...

Xem tiếp
Protected by Copyscape