BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Translators

Người dịch

Chương trình đào tạo Trados 2017 Getting Started: Supply Chain và Pre-production

Chương trình đào tạo Trados 2017 Getting Started: Supply Chain và Pre-production

Đặng Nam cung cấp Chương trình đào tạo Trados 2017 Getting Started: Supply Chain và Pre-production dành cho các dịch giả bắt đầu sử dụng phần mềm trados, hoặc đang sử dụng, muốn nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm trados. Mục đích: Sau khi tham gia Chương trình đào ...

Xem tiếp

Chương trình đào tạo Trados 2015 Getting Started: Supply Chain và Pre-production

Chương trình đào tạo Trados 2015 Getting Started: Supply Chain và Pre-production

Chương trình đào tạo Trados 2015 Getting Started Part 2: Làm việc với Supply Chain và Pre-production dành cho translators 1. Mục đích Chương trình này được thiết kế để liên kết sử dụng SDL Trados Studio, SDL worldserver, và SDL GroupShare Package, đồng thời bao gồm chức năng bổ ...

Xem tiếp
Protected by Copyscape