load-page

Công cụ miễn phí của Wordfast (+Tools)

Home/Phần mềm Wordfast/Công cụ miễn phí của Wordfast (+Tools)
+ tool wordfast

+Tools word fast là tập hợp các công cụ miễn phí mà Wordfast cung cấp cho tất cả người dịch.

+Tools word fast Bao gồm các tài liệu, +Tools có thể được tải về từ các biểu tượng dưới đây trong vòng chưa đầy một phút.  +Tools cho phép bạn thực hiện bảo trì TM cơ bản một cách tự động. Xử lý hàng loạt cho phép bạn thực hiện các chức năng trên hàng trăm tập tin một cách tiết kiệm thời gian.

Nhiệm vụ cơ bản +Tools có thể tự động hóa:

  • Search / Replace (Tìm kiếm / Thay thế)
  • Character conversion (chuyển đổi ký tự)
  • Format conversion (chuyển đổi định dạng)
  • Generation of document statistics (Thế hệ của các số liệu thống kê tài liệu)
  • Password recovery (khôi phục mật khẩu)

Trong số các mặt hàng hộp công cụ dịch nhiều bạn sẽ nhận được với + Công cụ là:

  • Text alignment tool (Công cụ liên kết văn bản)
  • Terminology extraction tool (Công cụ khai thác ngữ)
  • HTML-tagging tool (Công cụ HTML-tagging)

Leave a Comment

SIGN IN

Forgot Password

error: Content is protected !!
X