load-page

Công nghệ trong Dịch vụ ngôn ngữ

Home/Blog/Công nghệ trong Dịch vụ ngôn ngữ
Công nghệ trong Dịch vụ ngôn ngữ

Công nghệ được gắn bó chặt chẽ với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ngôn ngữ ngày nay.

Nhiều thập kỷ trước, một dịch giả đã có thể làm việc một mình trên máy đánh chữ của mình, nhưng bây giờ hệ thống rộng lớn là cần thiết để quản lý mọi khía cạnh của ngôn ngữ.

Đặng Nam giới thiệu một số công nghệ ngôn ngữ quan trọng và hệ thống sử dụng mà các doanh nghiệp trên thế giới đang áp dụng:

Công nghệ trong Dịch vụ ngôn ngữ

Công nghệ trong Dịch vụ ngôn ngữ

1. Hệ thống quản trị nội dung (CMS):

Những hệ thống này giúp tạo, quản lý và xuất bản nội dung, đặc biệt là ở các công ty lớn hơn. Các sản phẩm tốt nhất hiện nay hỗ trợ việc tạo và quản lý nội dung trong nhiều ngôn ngữ. Càng ngày, các CMS phải kết nối với các công nghệ khác, chẳng hạn như bộ nhớ dịch và cơ sở dữ liệu các thuật ngữ. Ví dụ một hệ quản trị nội dung CMS của website sẽ kết nối với bộ nhớ dịch thuật (translation memories) và thuật ngữ termbase.

2. Bộ nhớ dịch (Translation MemoryTM)

Là hệ thống lưu trữ các bản dịch của người dịch tạo ra chúng. Các bản dịch nguồn-đích sau đó có thể được liên kết tới sau đó tái sử dụng khi các văn bản giống hệt hoặc tương tự xuất hiện. Bộ nhớ dịch là công cụ tiêu chuẩn trong nội địa hóa hiện nay, vì họ trợ giúp tăng hiệu quả và tính thống nhất của công việc dịch thuật, nhưng Bộ nhớ sẽ không dịch tự động giúp người dịch khi nội dung đó hoàn toàn không có hoặc gần giống với nội dung dữ liệu trong bộ nhớ.

3. Máy dịch Machine Translation – (MT)

Máy dịch được sản xuất theo một cách hoàn toàn tự động mà không cần sự can thiệp của con người dựa trên các thuật toán phần mềm. Bởi vì tốc độ và tự động hóa của MT, nó thường được sử dụng để dịch một lượng lớn các thông tin liên quan đến hàng triệu lời rằng có thể không có thể được dịch theo cách truyền thống. MT đầu ra có thể thay đổi đáng kể về chất lượng; chất lượng tốt nhất thu được bằng hệ thống MT đã được kiểm soát đặc biệt dành cho các cặp tên miền và ngôn ngữ yêu cầu. Hệ thống MT chưa được kiểm soát thường có thể tạo ra kết quả bị cắt xén hoặc không sát nghĩa.

Có hai loại cơ bản của hệ thống MT:

a. Rule-Based Machine Translation (RbMT)

Loại hệ thống dựa trên thuật toán thông minh mã hóa thành các phần mềm dựa trên ngữ pháp, cú pháp và các quy định khác.

b. Statistical Machine Translation (SMT)

Các hệ thống này dựa trên mô hình khớp với số lượng lớn các văn bản tài liệu tham khảo để tìm thấy bản dịch đó được thống kê có nhiều khả năng là phù hợp.

Càng ngày, một số sự kết hợp của hai hệ thống trên hiện đang được sử dụng (chúng được gọi là “MT lai,” hoặc các hệ thống HMT).

4. Hệ thống quản lý dịch (TMS)

Công nghệ TMS được thiết kế để sắp xếp và đẩy nhanh tiến trình công việc dịch thuật. Chúng bao gồm từ một cổng thông tin đơn giản để gửi nội dung nguồn cho một nhà cung cấp ngôn ngữ và nhận lại bản dịch. Hệ thống này bao quát trên toàn doanh nghiệp tự động hóa hầu hết các kết quả giữa khách hàng, LSPs, quản lý dự án, dịch giả, biên tập, sửa chữa lỗi, nhân viên đảm bảo chất lượng, nhận xét, terminologists, và nhiều hơn nữa. Hệ thống TMS có thể hoặc không thể bao gồm xây dựng trong hệ thống TM. Một số hệ thống cũng bao gồm các công cụ quản lý nhà cung cấp để làm cho nó dễ dàng hơn để đủ điều kiện dịch, phân công công việc, và phải trả nhà cung cấp.

5. Connectivity Solutions

Với một loạt các công nghệ hiện có để giúp đỡ với dịch thuật, cung cấp chất lượng – hiệu quả , sự cần thiết phải kết nối các giải pháp khác nhau cùng nhau trong suốt quá trình dịch từ khi khởi tạo dự án tới khi kết thúc đã trở nên rõ rệt hơn.

Sản phẩm nền tảng kết nối đang có sẵn để kết nối tất cả các loại hệ thống khác nhau – thường là một CMS để một TMS hoặc một MT Server – tự động lưu lượng và định tuyến các nội dung giữa các hệ thống khác nhau.
Giải pháp kết nối dữ liệu, kết nối nhiều người dịch với nhau là vấn đề mà các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ngôn ngữ dịch thuật đang rất quan tâm.

Tại việt nam, thì đây là vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm, tuy nhiên mức đầu tư chi phí, thời gian cho vấn đề này là chưa nhiều. Có rất ít các doanh nghiệp việt nam đang áp dụng các giải pháp này.

Leave a Comment

SIGN IN

Forgot Password

X