load-page

Định dạng nội dung trong Indesign

Home/Blog/Định dạng nội dung trong Indesign

Cùng Đặng Nam tìm hiểu việc Định dạng nội dung trong Indesign

Mẫu sản phẩm

1

Công cụ

2

Type tool > Nhập và chỉnh thuộc tính văn bản
Type on a Path Tool > Tạo văn bản trên đường dẫn
Frame tool

3

Công cụ tạo khung chứa hình minh họa.
Định thuộc tính của hình và Frame
4
Text wrap

6
Chỉnh thuộc tính của khung.

B1. Thiết kế tiêu đề

Nhấn Ctrl + N > Chọn các tham số cho file mới. 7
Thêm tiêu đề > Nhấn Ctrl + T > chọn font8 9
Thêm text > chọn font > chọn màu 10
Vẽ hình tròn > tô màu đen > Copy như hình 11

B2. Thêm hình vào tài liệu

Vẽ khung chứa hình > nhấn Ctrl + D > chọn hình > Open 12
Copy khung hình đến các vị trí tương ứng trên tài liệu 13
Chọn các khung hình > Nhấn Ctrl + D > chọn các hình tương ứng 14
Chuyển kiểu khung hình chữ nhật > hình tròn > tô màu viền 15

B3. Thêm nội dung

Vẽ khung HCN chứa text > Copy nội dung từ word > Ctrl + V > Chọn font 16
Chọn text > chọn màu17Nhấn R > C18họn công cụ xoay khung text
Copy các khung text > xoay và định vị trí phù hợp­­­ 19
Chuyển hình lên trên text 20
Chọn Window > Text Wrap > bỏ màu khung 21

B4. Xóa nền trắng cho ảnh

Thêm hình sản phẩm vào cuối tài liệu 22
Chọn hình > chọn Object > Clipping Path > Options… (Ctrl + shift + Alt + K) > OK 23
Cho text chay quanh hình 24

 

Thay đổi nội dung cho các khung còn lại
Xem kết quả.

Leave a Comment

SIGN IN

Forgot Password

X