load-page

Event

Home/Event
 • Ra mắt Memoq 8.6
  • 00:11 - 17:00
  • Viet Nam

  Trên trang chủ website, cũng như Facebook của nhà sản xuất đã giới thiệu phần mềm Memoq phiên bản 8.6. Điểm nổi bật của Memoq 8.6 nằm ở sự cải thiện môi trường dịch CMS hoàn hảo hơn. Giống như các phiên bản trước đó, Memoq 8.6 tích hợp bao gồm phần thuật ngữ, năng […]

  Phan mem trados 2019
  Phần mềm trados 2019
  • 00:00 - 00:00
  • Việt Nam

  Trên trang chủ nhà sản xuất SDL đã thông báo Phần mềm Trados 2019 đã ra mắt và triển khai tới các dịch giả tự do cũng như các công ty cung cấp dịch vụ ngôn ngữ, đơn vị phòng ban làm công tác dịch thuật. Có thể nói đây là một thông báo mà […]

 • Phan mem trados 2019
  Phần mềm trados 2019
  • 00:00 - 00:00
  • Việt Nam

  Trên trang chủ nhà sản xuất SDL đã thông báo Phần mềm Trados 2019 đã ra mắt và triển khai tới các dịch giả tự do cũng như các công ty cung cấp dịch vụ ngôn ngữ, đơn vị phòng ban làm công tác dịch thuật. Có thể nói đây là một thông báo mà […]

 • Ra mắt Memoq 8.6
  • 00:11 - 17:00
  • Viet Nam

  Trên trang chủ website, cũng như Facebook của nhà sản xuất đã giới thiệu phần mềm Memoq phiên bản 8.6. Điểm nổi bật của Memoq 8.6 nằm ở sự cải thiện môi trường dịch CMS hoàn hảo hơn. Giống như các phiên bản trước đó, Memoq 8.6 tích hợp bao gồm phần thuật ngữ, năng […]

SIGN IN

Forgot Password

X