load-page

Event

Home/Event
 • Phan mem trados 2019
  • 10 Tháng Mười
  Phần mềm trados 2019
  • 00:00 - 00:00
  • Việt Nam

  Trên trang chủ nhà sản xuất SDL đã thông báo Phần mềm Trados 2019 đã ra mắt và triển khai tới các dịch giả tự do cũng như các công ty cung cấp dịch vụ ngôn ngữ, đơn vị phòng ban làm công tác dịch thuật. Có thể nói đây là một thông báo mà […]

 • Phan mem trados 2019
  • 10 Tháng Mười
  Phần mềm trados 2019
  • 00:00 - 00:00
  • Việt Nam

  Trên trang chủ nhà sản xuất SDL đã thông báo Phần mềm Trados 2019 đã ra mắt và triển khai tới các dịch giả tự do cũng như các công ty cung cấp dịch vụ ngôn ngữ, đơn vị phòng ban làm công tác dịch thuật. Có thể nói đây là một thông báo mà […]

SIGN IN

Forgot Password

X