load-page

File XLZ là gì?

Home/Blog/File XLZ là gì?

Khi làm việc với các nhà cung cập dịch vụ ngôn ngữ, công ty bản địa hóa phần mềm, có thể bạn sẽ được đối tác của bạn yêu cầu dịch file có địch dạng là file xlz.

Download SDL Idiom Desktop Workbench miễn phí

Sử dụng phần mềm Idiom Desktop Workbench để dịch file xlz

Đây có thể là một khó khăn ban đầu cho bạn khi lần đầu tiếp cận làm việc với file xlz.

.XLZ là đuôi tập tin tin độc quyền SDL Idiom worldserver Desktop Workbench.

File XLZ chứa các chuỗi và các segment được dịch trong Idiom worldserver Desktop Workbench.

Các định dạng tập tin dựa trên định dạng XLIFF được sử dụng cho nhiều tập tin công cụ CAT. File SDL XLIFF (mở trong Trados Studio) là trong các tập tin XLIFF như vậy.

Leave a Comment

SIGN IN

Forgot Password

error: Content is protected !!