load-page

Giải đáp thắc mắc, chia sẻ hỗ trợ về phần mềm InDesign

Home/Blog/Giải đáp thắc mắc, chia sẻ hỗ trợ về phần mềm InDesign

Chuyên trang: Giải đáp thắc mắc, chia sẻ hỗ trợ về phần mềm InDesign

Các bạn có thể tìm kiếm các vấn đề cần được trợ giúp về Indesign ở phía dưới, song song với đó là chia sẻ những ý kiến của mình về các lỗi mà chuyên mục này đề cập để trợ giúp cho mọi người.

Trang giải đáp InDesign

Trang giải đáp InDesign

Các lỗi thường gặp:

Ngoài ra,

  1. Khi gặp các vấn đề cần trợ giúp tức thời về Indesign, các bạn có thể gửi Email: thietkedantrang@gmail.com cho Đặng Nam, hoặc:
    Skype/yahoo: hotrotrados
    Tel: 0987.634.454
  2. Các bạn có những chia sẻ câu hỏi cần trợ giúp của mọi người có thể đặt câu hỏi ở phần dưới cùng bài viết, phần LEAVE A REPLY

Leave a Comment

SIGN IN

Forgot Password

X