load-page

Làm việc với các bảng Paltte trong Indesign CS5

Home/Blog/Làm việc với các bảng Paltte trong Indesign CS5
Làm việc với các bảng Paltte trong Indesign CS5

Ở bài này, Đặng Nam sẽ giới thiệu tới các bạn những nội dung hướng dẫn về Palette trong Indesign CS5.

Control Palette và Info Palette là nhay cảm theo ngữ cảnh : chúng hiển thi các tùy chon khác nhau tùy theo loai đối tương ban chon. Hơn nữa, Control Palette bao gồm môt nút cho phép ban hiển và ẩn các Palette môt cách nhanh chóng liên quan đến item trang đươc chon.

Các Palette đươc liêt kê trong menu Window. Dấu chon canh tên của Palette cho biết Palette đang hiên ở trước nhóm của nó và không bi ẩn dưới nhóm Palette khác. Ban có thể hiên hay ẩn các Palette sử dung menu Window hay Control Palette. Khi ban bât tắt Palette sử dung Control Palette, chỉ những Palette liên quan đến đối tượng được chọn xuát hiện.

Các bảng giúp cho bạn giám sát và chỉnh sửa ảnh. Mặc định các bảng sẽ xuất hiện như như cácnhóm bảng chồng lên nhau. Tuỳ theo công việc mà bạn có thể làm xuất hiện hoặc ẩn nó. Vào menu Window / chọn <tên bảng> cần hiển thị.

Làm việc với các bảng Paltte trong Indesign CS5

Làm việc với các bảng Paltte trong Indesign CS5

Thay đổi sự thể hiện của bảng

– Nhấn phím Tab để làm ẩn hoặc hiện tất cả các bảng có trên màn h.nh (trừ thanh toolbox)

– Drag vào các thẻ và drag sang vị trí các bảng khác hoặc drag ra ngoài để tạo một bảng riêng biệt.

– Gắn bảng vào thanh tuỳ chọn của Photoshop, drag Tab của từng bảng thả vảo vùng trống màu xám đậm bên phải thanh

tuỳ chọn.

– Click nút tam giác nhỏ bên phải của bảng để mở một menu con.

– Click vào nút trừ góc trên phải của bảng để thu nhỏ bảng Minimize hoặc click vào dấu vuông để mở rộng bảng Maximize

Leave a Comment

SIGN IN

Forgot Password

X