load-page

Lịch đào tạo tuần từ ngày 15-21 tháng 7 năm 2019

Home/Blog/Lịch đào tạo tuần từ ngày 15-21 tháng 7 năm 2019

Dưới đây là kế hoạch đào tạo phần mềm Trados tuần từ ngày 15-21 tháng 7 năm 2019.

Các bạn có thể theo dõi chi tiết thời gian, ngày tương ứng với Học Viên đã được cung cấp khi đăng ký tham gia đào tạo. Trường hợp các bạn đã đăng ký, và có lịch đào tạo ở bảng chi tiết bên dưới, nếu có thay đổi, cần thông báo sớm nhất có thể trước thời gian đào tạo 12h.

Đối với các bạn chưa đăng ký thời gian tham gia đào tạo, có thể lựa chọn khung giờ trống bên dưới để đăng ký thời gian cụ thể. Lưu ý, ở cột “Ghi Chú“, những dòng có trạng thái là “Đăng Ký Đào Tạo“, các bạn có thể đăng ký vào các khung giờ đó.

Hướng dẫn: Đăng ký tham gia khóa đào tạo phần mềm Trados

Lịch chi tiết đào tạo

NgàyThứGiờHọc ViênBuổi thứGhi Chú
15/7219h-21hĐăng Ký Đào Tạo
16/7319h-21h072019MH0091
17/7419h-21hĐăng Ký Đào Tạo
18/7519h-21h072019MH0062
19/7619h-21h072019MH0072
20/778-10hĐăng Ký Đào Tạo
20/7714-16h072019MH0101
20/7719h-21hĐăng Ký Đào Tạo
21/7CN8-10h072019MH0121
21/7CN14-16h072019MH0102
21/7CN19h-21h072019MH0111

Lưu ý: Các trường hợp cần tư vấn hoặc có kế hoạch thời gian khác dưới khung giờ ở bảng bên trên, có thể trao đổi với Đặng Nam để sắp xếp lịch phù hợp nhất.

Email: info@hoanggiatrang.com,

ĐT: 0987.634.454

Skype: hotrotrados

072019MH007

Leave a Comment

SIGN IN

Forgot Password

error: Content is protected !!
X