load-page

Lỗi bộ cài phần mềm Indesign

Home/Blog/Lỗi bộ cài phần mềm Indesign

Lỗi bộ cài phần mềm Indesign. Một số bạn thường gặp lỗi như hình ảnh dưới đây:

Lỗi bộ cài phần mềm Indesign

Lỗi bộ cài phần mềm Indesign

Khắc phục:
Thông thường lỗi này là do bộ cài, bản này có thể là bả Indesign CC 2013.

Lỗi này chỉ cần cài bản CC 2014 hoặc cài lại bản CS6 chắc chắn sẽ được.

Bbản CC 2013 thì gần như mọi máy mình dùng nó bị cái lỗi Text font. Những bạn gặp lỗi này nên cài bản CC 2014 vì bản đó với các bản Adobe 2014 khá tốt khá nhẹ máy, nó phân loại win 32 &64 khá tốt, không nặng máy lắm. Dùng được các chức năng mới của Adobe thấy khá hay.

Leave a Comment

SIGN IN

Forgot Password

X