load-page

Lỗi font khi dịch file html

Home/Blog/Lỗi font khi dịch file html

Lỗi font khi dịch file html là một điều thường gặp trong dịch thuật. Đây thật sự là một khó khăn và phiền phức trong công việc.

Ngoài những định dạng  thông thường là office và pdf, thì người dịch sẽ có thể nhận được những yêu cầu dịch/edit với định dạng file là html. Cách phổ biến thông thường mà người dịch hay dùng đó là sử dụng công cụ Notepad++ để dịch file html. Một số người dịch thành thạo với các công cụ phần mềm hỗ trợ dịch thuật như Trados, memoq.. thì họ có thể sử dụng những phần mềm đó để dịch. Bởi hầu hết các công cụ hỗ trợ dịch đều dịch được file html.

Tuy nhiên vấn đề mà cả hai cách sẽ đều gặp phải đó là lỗi font ở một số ngôn ngữ như tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung… và ngay cả với tiếng việt cũng đều bị lỗi font.

Giải pháp:

Để khắc phụ vấn đề này, chúng ta phải thay đổi mã Encoding cho phù hợp với ngôn ngữ.

Thực hiện:

1. Notepad ++

Mở file html bằng Notepad ++, sau đó thay đổi Encoding với ngôn ngữ bạn cần dịch

Lỗi font html khi dịch html trên notepad ++

Lỗi font html khi dịch html trên notepad ++

2. Firefox

Mở file html cần dịch bằng Firefox. Trên thanh menu chọn Hiển thị -> Bảng mã văn bản, sau đó chọn mã ngôn ngữ mà bạn đang dịch

Sửa lỗi font với file HTML trên Firefox

Sửa lỗi font với file HTML trên Firefox

Sửa lỗi font tiếng việt file HTML.

Với file là tiếng việt, khi mở trên trình duyệt hoặc Notepad++ bị lỗi font, thì bạn có thể thực hiện một cách đơn giản như sau

Mở file html bằng Notepad ++, sau đó Copy đoạn mã code ở dưới và chèn vào trước dòng đầu tiên trên cửa sổ Notepad bạn vừa mở fle

Đoạn mã code

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″>

Doan ma code danh cho tieng viet

Doan ma code danh cho tieng viet

Leave a Comment

SIGN IN

Forgot Password

X