load-page

Phương pháp đếm số từ website chuẩn nhất

Home/Blog/Phương pháp đếm số từ website chuẩn nhất

Giới thiệu Phương pháp đếm số từ website chuẩn nhất khi dịch website

Xem thêm: Phương pháp đếm từ khi dịch website

Khi tính chi phí cho việc dịch website thì ngoài các thành phần cấu thành chi phí như ngôn ngữ dịch, chuyên ngành dịch website, hình ảnh cần dịch, thì số từ website là một trong các yếu tố quan trọng. Từ khối lượng số từ của website cần dịch, các đơn vị sẽ lấy đó để đư ra chi phí đúng nhất và lên kế hoạch dịch. Tuy nhiên, việc đếm từ cho website là công việc phức tạp và mất nhiều thời gian. Nếu chúng ta đếm thủ công thì sẽ mất rất nhiều thời gian.

Chính vì vậy, công cụ dưới đây sẽ giúp các bạn thống kế, đếm số từ website cần dịch một cách nhanh nhất và chính xác nhất.

Ở bài viết “Phương pháp đếm từ khi dịch website” Đặng Nam đã chia sẻ với các bạn cách đếm số từ website trên các công cụ trực tuyến. Tuy nhiên, bài viết này các bạn có thể đếm số từ website ngay tại đây.

Rất đơn giản, bạn chỉ cần copy link website cần dịch để đếm số từ vào ô dưới đây, và sau đó nhấp vào “Calculate”.

Enter the URL (including http:) of page:

Append to the result of previous result

Phương pháp đếm số từ website chuẩn nhất

Leave a Comment

SIGN IN

Forgot Password

X