load-page

Chương trình đào tạo Translators

Home/Posts Tagged "Chương trình đào tạo Translators"

Đặng Nam cung cấp Chương trình đào tạo phần mềm trados 2017 dành cho Translators dành cho các dịch giả đang hoặc bắt đầu sử dụng phần mềm trados. Mục đích: Sau khi tham gia Chương trình đào tạo phần mềm trados 2017 dành cho Translators, quý vị sẽ nâng cao được kỹ năng dịch […]

Read more

Đặng Nam cung cấp Chương trình đào tạo Trados 2017 Getting Started: Supply Chain và Pre-production dành cho các dịch giả bắt đầu sử dụng phần mềm trados, hoặc đang sử dụng, muốn nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm trados. Mục đích: Sau khi tham gia Chương trình đào tạo Trados 2017 Getting Started: […]

Read more

Đặng Nam cung cấp Chương trình đào tạo phần mềm trados 2017 dành cho các dịch giả bắt đầu sử dụng phần mềm trados, hoặc đang sử dụng, muốn nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm trados. Mục đích: Sau khi tham gia Chương trình đào tạo phần mềm trados 2017 dành cho Translators, […]

Read more

Đặng Nam cung cấp Chương trình đào tạo phần mềm trados 2017 dành cho các dịch giả bắt đầu sử dụng phần mềm trados, hoặc đang sử dụng, muốn nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm trados. Mục đích: Sau khi tham gia Chương trình đào tạo phần mềm trados 2017 dành cho Translators, […]

Read more

Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo Trados 2015 Intermediate dành cho translators và Project Managers 1. Mục đích Chương trình này được thiết kế cho những người dùng muốn nâng cao hơn những điều cơ bản của SDL Trados 2015. Đào tạo trực tiếp tại văn phòng, địa điểm của quý vị Đào […]

Read more

Chương trình đào tạo Trados 2015 Getting Started Part 2: Làm việc với Supply Chain và Pre-production dành cho translators 1. Mục đích Chương trình này được thiết kế để liên kết sử dụng SDL Trados Studio, SDL worldserver, và SDL GroupShare Package, đồng thời bao gồm chức năng bổ sung sau khi tìm hiểu […]

Read more

Thông tin chi tiết về Chương trình đào tạo Trados 2015 Getting Started: Translating dành cho Translators. 1. Mục đích Chương trình này được thiết kế cho những người dùng muốn làm quen với SDL Trados Studio 2015 một cách nhanh chóng và bắt đầu làm việc hiệu quả với các công cụ trong một […]

Read more

SIGN IN

Forgot Password

X