BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tag Archives: PowerPoint

Tag Archives: PowerPoint

PowerPoint Viewer

Dich và trình bày file PowerPoint PPT PPTX

Microsoft Office PowerPoint Viewer là một chương trình sử dụng để chạy các bài thuyết trình trên các máy tính không có PowerPoint được cài đặt. Office PowerPoint Viewer được thêm vào theo mặc định vào đĩa hoặc mạng cùng một vị trí có chứa một hoặc nhiều bài thuyết ...

Xem tiếp

Cách thức làm việc của PowerPoint

Dich và trình bày file PowerPoint PPT PPTX

Các bài thuyết trình PowerPoint bao gồm một số các trang cá nhân hoặc “slide”. “Slide” tương tự là một tham chiếu đến máy chiếu slide. Một tương tự tốt hơn sẽ là “lá” (hoặc trong suốt / tấm nhựa) được hiển thị với một máy chiếu, mặc dù họ ...

Xem tiếp

Chế bản điện tử DTP file Powerpoint

Dich và trình bày file PowerPoint PPT PPTX

Microsoft PowerPoint là tên của một chương trình trình diễn các phần mềm thương mại độc quyền được phát triển bởi Microsoft. Nó được phát triển bởi Microsoft và chính thức ra mắt vào ngày 22 tháng 5, năm 1990. Nó là một phần của bộ ứng dụng Microsoft Office, ...

Xem tiếp

Lịch sửa của Powerpoint

Dich và trình bày file PowerPoint PPT PPTX

Được thiết kế cho các máy tính Macintosh, việc phát hành ban đầu được gọi là “trình bày”, được phát triển bởi Dennis Austin và Thomas Rudkin của sự suy tính trước, Inc. Năm 1987, nó được đổi tên thành “PowerPoint” do các vấn đề thương hiệu, ý tưởng cho ...

Xem tiếp

Sự hiệu quả của PowerPoint đem lại

Dich và trình bày file PowerPoint PPT PPTX

Những người ủng hộ nói rằng dễ sử dụng của phần mềm trình có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cho những người khác đã sử dụng các loại hình viện trợ vẽ tay hoặc bằng máy sắp chữ slide, bảng đen hoặc bảng trắng, hoặc dự đoán chi ...

Xem tiếp

Dich và trình bày file PowerPoint PPT/ PPTX

Dich và trình bày file PowerPoint PPT PPTX

Microsoft PowerPoint (gọi tắt là PowerPoint) là một phần mềm trình diễn do hãng Microsoft phát triển. PowerPoint là một phần của gói ứng dụng văn phòng Microsoft Office. Nó có thể cài đặt và sử dụng được trên cả máy tính dùng hệ điều hành Windows lẫn Mac OS ...

Xem tiếp
Protected by Copyscape