load-page

Project Managers

Home/Posts Tagged "Project Managers"

Nhóm Đặng Nam giới thiệu chương trình đào đạo phần mềm trados cho Project manager trên phiên bản phần mềm Trados 2015 Các chương trình đào tạo trados sau đây đã được thiết kế đặc biệt để giúp Project manager quản lý dự án dịch chất lượng hơn, tiết kiệm hơn về thời gian và chi phí. […]

Read more

Thông tin chi tiết Chương trình đào tạo Trados 2015 Streamlining Projects và Pre-production 1. Mục đích Khóa học này được thiết kế sau khi quản lý dự án đã được tham gia chương trình Managing Projects. Đào tạo trực tiếp tại văn phòng, địa điểm của quý vị Đào tạo trực tuyến (Online) 2. […]

Read more

Thông tin chi tiết Chương trình đào tạo Trados 2015 Project Managers – Managing Projects 1. Mục đích Chương trình “Managing Projects” được thiết kế để các nhà quản lý dự án với các chức năng quan trọng nhất của SDL Trados Studio 2015, và cung cấp cho quản lý dự án những kiến thức […]

Read more

Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo Trados 2015 Intermediate dành cho translators và Project Managers 1. Mục đích Chương trình này được thiết kế cho những người dùng muốn nâng cao hơn những điều cơ bản của SDL Trados 2015. Đào tạo trực tiếp tại văn phòng, địa điểm của quý vị Đào […]

Read more

Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo Trados 2015 Advanced dành cho translators và Project Managers 1. Mục đích Chương trình này được thiết kế cho những người dùng đã quen thuộc với SDL Trados Studio 2015, và muốn tận dụng các tính năng sản phẩm tiên tiến để làm việc thậm chí […]

Read more

Chương trình đào tạo phần mềm trados đối với Project Managers cho các quản lý dự án dịch trong các công ty, đơn vị dịch thuật. Hình thức đào tạo Đào tạo trực tiếp tại văn phòng, địa điểm của quý vị Đào tạo trực tuyến (Online)   Xem thêm khóa học khác: Đào tạo […]

Read more

Chương trình đào tạo Phần mềm trados mức Intermediate  này được thiết kế cho những người dịch muốn được tìm hiểu, đào tạo sâu hơn về những vấn đề cơ bản của SDL Trados 2014. Hình thức đào tạo Đào tạo trực tiếp tại văn phòng, địa điểm của quý vị Đào tạo trực tuyến […]

Read more

SIGN IN

Forgot Password

X