load-page

Translation memory

Home/Posts Tagged "Translation memory"

Bài viết: Những điều nên biết về bộ nhớ dịch thuật (Translation memory) sẽ giúp các bạn có thêm những kiến thức về Bộ nhớ dịch thuật của các phần mềm hỗ trợ dịch thuật Khái niệm chung về Bộ nhớ dịch (Translation memory) là gì? Bộ nhớ dịch (TM) là một cơ sở dữ […]

Read more

TMW là định dạng của bộ nhớ dịch gốc của Trados 2007 và các phiên bản trước đó. Bạn có thể nhận được những bộ nhớ dịch TMW (thực tế kiểu file: * .iix, * .mdf, * .mtf, * .mwf, và * .tmw cho mỗi bộ nhớ) trong khi bạn cần phải sử dụng Trados […]

Read more

Bài viết: Tại sao cần phải sử dụng bộ nhớ dịch Translation Memory? Nếu miêu tả một điều duy nhất để nói về Bộ nhớ dịch Translation Memory thì đó là: “Không bao giờ dịch cùng một dòng hai lần” khi sử dụng TM Có rất nhiều lợi ích của việc sử dụng một TM: […]

Read more

Bài viết: Lịch sử của Bộ nhớ – Translation Memory (TM) Thời điểm bắt đầu… Những năm 1960 chứng kiến ​​sự ra đời của các bảng thuật ngữ đa ngôn ngữ, ban đầu với đầu vào là tấm thẻ và sau đó ở định dạng băng từ. Trong những năm 1970, khái niệm ban đầu […]

Read more

Bộ nhớ (TM) thường được biên dịch viên xây dựng trong quá trình dịch trên phần mềm hỗ trợ dịch thuật Trados. Tuy nhiên, đôi khi có những trường hợp đặc biệt, từ điển hay thuật ngữ ở dạng excle CSV có thể được tận dụng để sử dụng làm bộ nhớ. Vậy làm cách […]

Read more

Các trang website, Tài liệu sản phẩm, Công cụ bán hàng, Nhắn tin Marketing, Xây dựng thương hiệu, Hướng dẫn hỗ trợ khách hàng, Chúng đều có những điểm chung nhất định. Tất cả đều chứa những nội dung giống nhau hoặc gần giống nhau nào đó. Hoặc ngay ở chính nội của dạng tài […]

Read more

SIGN IN

Forgot Password

X