load-page

Translators

Home/Posts Tagged "Translators"

Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo Trados 2015 Advanced dành cho translators và Project Managers 1. Mục đích Chương trình này được thiết kế cho những người dùng đã quen thuộc với SDL Trados Studio 2015, và muốn tận dụng các tính năng sản phẩm tiên tiến để làm việc thậm chí […]

Read more

Chương trình đào tạo Trados 2015 Getting Started Part 2: Làm việc với Supply Chain và Pre-production dành cho translators 1. Mục đích Chương trình này được thiết kế để liên kết sử dụng SDL Trados Studio, SDL worldserver, và SDL GroupShare Package, đồng thời bao gồm chức năng bổ sung sau khi tìm hiểu […]

Read more

Thông tin chi tiết về Chương trình đào tạo Trados 2015 Getting Started: Translating dành cho Translators. 1. Mục đích Chương trình này được thiết kế cho những người dùng muốn làm quen với SDL Trados Studio 2015 một cách nhanh chóng và bắt đầu làm việc hiệu quả với các công cụ trong một […]

Read more

SIGN IN

Forgot Password

error: Content is protected !!