BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Terminology / Terminology English – German / Terminology English – German 1016 European construction of 10 EUROPEAN UNION Part 10

Terminology English – German 1016 European construction of 10 EUROPEAN UNION Part 10

Inter Active Terminology of Europe

Terms English – German 1016 European construction of 10 EUROPEAN UNION Part 10

Domain: 10 EUROPEAN UNION

Subdomain: 1016 European construction

Comments

comments

Giới thiệu Đặng Nam

Là một Localization Engineer, Đăng Nam cung cấp các dịch vụ:
  • Tư vấn, thiết kế tạp chí sách báo, thiết kế chế bản điện tử DTP
  • Đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp và các nhà cung cấp dịch vụ ngôn ngữ trong lĩnh vực dịch thuật, bản địa hóa website, phần mềm, DTP
  • Tư vấn, đào tạo, hỗ trợ, phát triển công nghệ dịch thuật
  • Thực hiện các công việc Localization Engineer trong ngành dịch thuật
Bài viết mới nhất | Chi tiết về Đặng Nam
Protected by Copyscape