load-page

Tìm hiểu Style sheet trong Indesign

Home/Blog/Tìm hiểu Style sheet trong Indesign

Cùng Đặng Nam tìm hiểu Style sheet trong Indesign

Mẫu thiết kế

1

B1. Nhập text vào tài liệu

Nhấn Ctrl + N > chọn tham số cho file mới 2
Nhấn Ctrl + D > chọn file text 3
Nhấn giữ phím Shift > Click vào tài liệu để nhập text vào tài liệu 4

B2. Tạo style cho tài liệu

Chọn bảng Pagraph Style > Tạo Style mới5Click chọn New Style6
Double click vào Style vừa tạo > chọn tham số cho Style > OK7
Chọn tựa bài > chọn Style tuabai 8

B3. Tương tự tạo Style cho tiêu đề và nội dung

Tạo Style mới > double click9Thêm style noidung và tieude10
Style tieude11
Style noidung12

 B4. Sử dụng style

Chọn Type > Show Hidden Characters (Ctrl + Alt + I) 13
Tại vị trí kết thúc các đoạn văn > nhấn Enter để chia đoạn văn 14
Chọn các Style tương ứng cho phần nội dung15

B5. Chỉnh thuộc tính Style

Chọn F11 > Click phải vào Style > Edit tuabai

16

Chỉnh thuộc tính cho tựa bài màu đỏ

17

Xem kết quả

18

 

Leave a Comment

SIGN IN

Forgot Password

X