BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Mẫu Thiết Kế / Tổng hợp mẫu thiết kế tạp chí mới nhất

Tổng hợp mẫu thiết kế tạp chí mới nhất

Dưới đây là tổng hợp một số mẫu tạp chí mà Nhóm Đặng Nam đã thực hiện.

 

Mỗi một mẫu mang một phong cách thiết kế khác nhau dựa trên những ý tưởng khác nhau, cũng như nhu cầu của đơn vị kế hoạch làm tạp chí. Quý vị có thể click từng trang (Next page) của mỗi mẫu thiết kế để xem chi tiết từng mẫu.

Mẫu thiết kế dàn trang tạp chí số 01

 

 

Mẫu thiết kế dàn trang tạp chí số 02

 

 

Mẫu thiết kế dàn trang tạp chí số 03

 

 

Mẫu thiết kế dàn trang tạp chí số 04

 

 

Mẫu thiết kế dàn trang tạp chí số 05

 

 

Mẫu thiết kế dàn trang tạp chí số 06

 

 

Mẫu thiết kế dàn trang tạp chí số 07

 

 

Mẫu thiết kế dàn trang tạp chí số 08

 

 

Mẫu thiết kế dàn trang tạp chí số 09

 

 

Mẫu thiết kế dàn trang tạp chí số 10

 

 

Mẫu thiết kế dàn trang tạp chí số 11

 

 

Mẫu thiết kế dàn trang tạp chí số 12

 

 

Mẫu thiết kế dàn trang tạp chí số 13

 

 

Mẫu thiết kế dàn trang tạp chí số 14

 

 

Mẫu thiết kế dàn trang tạp chí số 15

 

 

Mẫu thiết kế dàn trang tạp chí số 16

 

 

Mẫu thiết kế dàn trang tạp chí số 17

 

 

Mẫu thiết kế dàn trang tạp chí số 18

 

 

Mẫu thiết kế dàn trang tạp chí số 19

 

 

Mẫu thiết kế dàn trang tạp chí số 20

 

 

Mẫu thiết kế dàn trang tạp chí số 21

 

 

Mẫu thiết kế dàn trang tạp chí số 22

 

 

Mẫu thiết kế dàn trang tạp chí số 23

 

 

Mẫu thiết kế dàn trang tạp chí số 24

 

 

Comments

comments

Giới thiệu Đặng Nam

Là một Localization Engineer, Đăng Nam cung cấp các dịch vụ:
  • Tư vấn, thiết kế tạp chí sách báo, thiết kế chế bản điện tử DTP
  • Đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp và các nhà cung cấp dịch vụ ngôn ngữ trong lĩnh vực dịch thuật, bản địa hóa website, phần mềm, DTP
  • Tư vấn, đào tạo, hỗ trợ, phát triển công nghệ dịch thuật
  • Thực hiện các công việc Localization Engineer trong ngành dịch thuật
Bài viết mới nhất | Chi tiết về Đặng Nam
Protected by Copyscape