load-page

Đặng Nam

Home/Dang Nam/Đặng Nam

Giới thiệu về Đặng Nam

1. Thông tin liên hệ

logo-email        Email 1: info@hoanggiatrang.com
logo-tel        Tel: 0987.634.454
logo-skypeSkype: hotrotrados

2.  Dịch vụ cung cấp

 • Thiết kế dàn trang chế bản điện tử DTP
 • Đào tạo phần mềm hỗ trợ dịch thuật : Phần mềm Trados, Phần mềm Memoq, Phần mềm Wordfast, Phần mềm Across, Phần mềm Transit
 • Tư vấn giải pháp công nghệ dịch thuật, quản lý bộ nhớ Translation Memory, quản lý thuật ngữ, máy dịch Transaltion Machine.
 • Thiết kế tạp chí
 • Thiết kế dàn trang sách

 3. Các phần mềm làm việc

 • Phần mềm dịch thuật: Phần mềm Trados, Phần mềm Memoq, Phần mềm Wordfast, Phần mềm Across, Phần mềm Transit, Memsource Editor,
 • Phần mềm thiết kế tạp chí, DTP : Microsoft Offices, Indesign, Illustrator, Framemaker, Photoshop, CorelDRAW

 4. Kinh nghiệm làm việc

 • Thiết kế tạp chí cho các công ty quảng cáo, thiết kế các tạp chí lĩnh vực nhà hàng khách sạn, du lịch, báo cáo tài chính, giáo dục, giới thiệu công ty, bản tin nội bộ công ty.
 • Thiết kế dàn trang sách của các nhà xuất bản sách
 • Thiết kế chế bản điện tử DTP cho các công ty dịch thuật
 • Đào tạo phần mềm dịch thuật cho các công ty dịch thuật, các công ty luật, các biên dịch viên

5. Công việc Localization Engineer của Đặng Nam:

 • Đảm nhiệm các công việc kỹ thuật của một dự án dịch thuật/bản địa hóa bao gồm: phân tích file, phân tích website, chuẩn bị file trước dịch, xử lý file sau dịch và thực hiện chế bản điện tử (DTP)
 • Hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho Quản lý Dự án thông qua phân tích yêu cầu dự án và ước tính thời gian xử lý kỹ thuật cho từng dự án.
 • Xác định và chuẩn bị file dịch bằng các phần mềm hỗ trợ dịch thuật/bản địa hóa.
 • Hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho bộ phận Projec Manger, Translator, QA.
 • Phối hợp làm việc về mặt thiết kế, thực hiện và lập tài liệu cho các quy trình và công cụ kỹ thuật mới.
 • Đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ phần mềm thiết kế, DTP.
 • Phân tích thống kê báo cáo dự án dịch, DTP.
 • Lập tiến độ kế hoạch dự án dịch, DTP.
 • Quản lý chất lượng dịch thuật, chất lượng DTP.
 • Nghiên cứu, viết tài liệu hướng dẫn phần mềm cho các vị trí trong dịch thuật.
 • Đào tạo phần mềm quản lý chất lượng dịch thuật.
 • Xây dựng, quản lý hệ thống tài nguyên Translation memory, Termbase trước, trong và sau dự án, cho từng khách hàng, chuyên ngành.

SIGN IN

Forgot Password

X