Chương trình Đào Tạo Trados

Đặng Nam giới thiệu các Chương trình Đào Tạo Trados tới biên dịch, quản lý dự án, và các công ty.

Đào tạo phần mềm Trados 2019

Đào tạo phần mềm Trados 2019

Đặng Nam cung cấp chương trình hướng dẫn, đào tạo phần mềm trados 2019 dành cho các dịch giả, quản lý dự án, công ty cung cấp dịch vụ ngôn ngữ, và các đơn vị khác có phòng ban sử dụng phần mềm Trados. Mục đích: Sau khi được đào tạo hướng dẫn sử...

XEM THÊM
Đào tạo phần mềm Trados 2017

Đào tạo phần mềm Trados 2017

Đặng Nam cung cấp chương trình hướng dẫn, đào tạo phần mềm Trados 2017 dành cho các dịch giả, quản lý dự án, công ty cung cấp dịch vụ ngôn ngữ, và các đơn vị dùng phần mềm Trados. Mục đích: Sau khi được đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm Trados...

XEM THÊM
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image