Hướng dẫn, đào tạo phần mềm hỗ trợ dịch thuật

Hướng dẫn, đào tạo phần mềm hỗ trợ dịch thuật

Phần mềm hỗ trợ dịch thuật (CAT) là các chương trình phần mềm được áp dụng trong ngành dịch thuật nhằm giúp cải thiện chất lượng bản dịch, tăng tốc độ thời gian dịch, và nhiều lợi ích riêng cho từng dự án, từng nhu cầu trong ngành dịch.

Chương trình đào tạo được Đặng Nam xây dựng, kế thừa từ những chương trình đào tạo của những nhà sản xuất phần mềm dịch thuật như : Phần mềm Trados, Phần mềm Memoq, Phần mềm Wordfast, Transit, Memsource. Mỗi chương trình đào tạo cho từng phần mềm sẽ có những điểm chung và điểm riêng, nhằm khai thác tối đa sử dụng các lợi ích tính năng của mỗi phần mềm.

Quý vị có thể nâng cao kỹ năng dịch trên phần mềm bằng các khóa đào tạo của Đặng Nam:

Những chương trình đào tạo phần mềm hỗ trợ dịch thuật của Đặng Nam sẽ giúp quý vị khai thác tốt nhất những lợi ích từ việc sử dụng phần mềm dịch thuật bao gồm:

 • Giới thiệu về Công nghệ dịch thuật (Computer-Assisted Translation (CAT)), một số phần mềm dịch thuật nổi tiếng.
 • Đào tạo hướng dẫn dịch tài liệu trên các phần mềm hỗ trợ dịch thuật dành cho Translator, Project Manager
 • Nâng cao tốc độ dịch, chất lượng dịch, tiết kiệm thời gian chi phí dịch
 • Nâng cao kỹ năng phân tích dự án, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện dự án dịch thuật.
 • Quản lý tốt tài nguyên dịch (Bộ nhớ dịch thuật – Translation memory; Thuật ngữ chuyên ngành – Termbase).
 • Kỹ năng xử lý lỗi dịch thuật thường gặp trên các phần mềm dịch thuật
 • Cài đặt phần mềm hỗ trợ dịch thuật phiên bản mới nhất (Trados, Memoq, Wordfast, Transit, Memsource)
 • Kết hợp sử dụng các phần mềm dịch thuật trong cùng 1 dự án
 • Giới thiệu các phần mềm quản lý chất lượng QA check: Xbench…
 • Hướng dẫn xử lý các lỗi dịch khi làm việc với các phần mềm dịch thuật
 • Thiết lập xây dựng hệ thống công nghệ dịch thuật trong công ty dịch thuật (bao gồm các phần mềm hỗ trợ dịch thuật; phần mềm convert chuyển đổi các định dạng file tài liệu, audio; phần mềm chế bản điện tử DTP)
 • Giới thiệu các phần mềm convert PDF như Solid Converter, ABBYY FineReader
 • Tư vấn dịch các tài liệu liên quan tới dự án DTP như file: indd, idml của Indesign; Ai của Illustrator; fm, mif của FrameMaker…
 • Hỗ trợ online sau đào tạo

Các phần mềm Nhóm Đặng Nam đào tạo:

 • Phần mềm Trados
 • Phần mềm Memoq
 • Phần mềm Wordfast
 • Transit
 • Memsource
 • Idiom Worldserver Desktop Workbench
 • Across

Liên hệ:

Nhóm Đặng Nam tư vấn, đào tạo, hướng dẫn sử dụng các phần mềm hỗ trợ dịch thuật cho cá nhân dịch tự do, công ty dịch thuật.

Liên hệ với Đặng Nam để được trợ giúp về đăng ký, kế hoạch và thời gian đào tạo trực tiếp hoặc online. Bạn cũng có thể liên hệ để được tư vấn kế hoạch đào tạo dành riêng cho mỗi cá nhân, công ty bạn, tùy thuộc vào nhu cầu cũng như đặc thù công việc kinh doanh của bạn.

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !