Termbase

Đặng Nam giới thiệu các vấn đề về Termbase trong ngành dịch thuật đa ngôn ngữ

Termbase

Termbase

Đặng Nam chia sẻ bài viết về Termbase để giúp cho các bạn có thêm hiểu biết về Termbase, nhằm giúp cho việc tìm hiểu và sử dụng phần mềm dịch thuật được thuận lợi 1. Termbase là gì? Termbase là một kho tài nguyên chính, giống như một cơ sở dữ...

XEM THÊM
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image