Dang Nam

Giới thiệu thông tin chi tiết về Đặng Nam

Giới thiệu Đặng Nam

Giới thiệu Đặng Nam

Chào các bạn! Tôi là Đặng Nam, công việc hàng ngày của tôi là chia sẻ, giáp đáp thắc mắc, nghiên cứu và đào tạo các phần mềm dịch thuật cho các biên dịch viên, quản lý dự án cũng như các công ty có hoạt động trong lĩnh vực ngôn ngữ. Ngoài ra, tôi...

XEM THÊM
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image