Phần mềm Passolo

Đặng Nam giới thiệu các vấn đề về Phần mềm Passolo trong ngành dịch thuật đa ngôn ngữ

Ba cách địa phương hóa website tốt nhất

Ba cách địa phương hóa website tốt nhất

Trong bài viết này, Đặng Nam sẽ giới thiệu ba cách địa phương hóa website và tổng hợp những ưu, khuyết điểm và chi phí liên quan cho mỗi cách thực hiện. Có 3 lựa chọn để địa phương hóa một trang web: Dịch trực tiếp trong hệ thống quản lý nội dung...

XEM THÊM
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image