Phần mềm Passolo nội địa hóa phần mềm

Phần mềm Passolo nội địa hóa phần mềm

SDL Passolo là một công cụ phần mềm trực quan nội địa hóa chuyên ngành phát triển để cho phép các bản dịch của giao diện người dùng. Phiên bản hiện tại là Passolo 2011.

Công ty PASS Engineering GmbH được thành lập như một nhà cung cấp hệ thống phân tích y tế tại Bonn, Đức, vào năm 1990 và nó đã chứng minh rất quan trọng để cung cấp phần mềm y tế địa phương hóa. Do thiếu các công cụ thích hợp để làm điều này, họ bắt đầu phát triển công cụ nội địa hóa của họ mà họ gọi là Passolo. Sau khi lần đầu tiên được sử dụng trong nội bộ công ty của riêng mình, Passolo trở thành có sẵn như là một công cụ nội địa hóa độc lập vào năm 1998.

Trong tháng sáu, năm 2007, SDL mua PASS Kỹ thuật. Năm 2012 nhóm phát triển ban đầu đã được phát hành và phát triển và hỗ trợ là chuyển giao cho Cluj, Romania.

Phần mềm Passolo nội địa hóa phần mềm

Phần mềm Passolo nội địa hóa phần mềm

Dưới đây là các chương trình bạn có thể lựa chọn sử dụng.

SDL Passolo Translator Edition
Translator Edition là một trình soạn thảo miễn phí có thể được tải về từ trang web của công ty. Nó cho phép dịch để chỉnh sửa các gói tạo ra với các đội hoặc hợp tác Edition. Nó cung cấp tất cả các chức năng, ngoại trừ các tập tin nguồn phân tích cú pháp hoặc tạo ra file đích.

SDL Passolo Essential
SDL Passolo Essential  bao gồm như là một ứng dụng trong phiên bản mới nhất của SDL Trados. Phiên bản này cho phép người dùng tạo và dịch các dự án, cũng như tạo ra các tập tin mục tiêu nội địa hóa.

Professional Edition
The Professional Edition là một giải pháp độc lập mà là đặc biệt thích hợp cho các dự án nội địa hóa một phương tiện để kích thước lớn. Nó hỗ trợ các hoạt động bao gồm các mô-đun hợp chất. Như phiên bản được tích hợp với SDL Trados và SDL MultiTerm, dữ liệu dịch có thể được xuất khẩu để sử dụng trong khi dịch hướng dẫn sử dụng có liên quan và trợ giúp trực tuyến. Nó cũng có thể được sử dụng để trao đổi dữ liệu với các hệ thống khác. Tích hợp môi trường phát triển kịch bản cũng làm cho nó có thể thay đổi hoặc bổ sung chức năng để SDL Passolo.

Team Edition
Team Edition  cung cấp các chức năng tương tự như chuyên nghiệp. Ngoài ra, nó có thể được sử dụng để tạo và quản lý một số lượng nhất định các gói dịch được cấp phép. Những bó dịch có thể được xử lý bằng cách sử dụng Translator Edition miễn phí. Đội Edition có ba lựa chọn khác nhau, tùy thuộc vào số lượng các gói dịch được sử dụng trong một dự án cụ thể, với các tùy chọn của 5, 10 hoặc bó không giới hạn.

Collaboration Edition
Collaboration Edition  cung cấp các chức năng tương tự như Team Edition. Ngoài ra nó có thể tạo ra các gói dịch có thể được đồng bộ với dự án ban đầu thông qua một thư mục mạng hay máy chủ FTP. Khi “Đồng bộ hóa xuất khẩu” chức năng được gọi là tất cả các nguồn có thay đổi được gửi đến các gói dịch và tất cả các bản dịch hiện tại được gửi lại cho dự án. Không có nhu cầu nhập khẩu và tái xuất khẩu bó để có các dự án và các gói up-to-date.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !