Chế Bản Điện tử (DTP)

Giới thiệu dịch vụ chế bản điện tử DTP trong ngành dịch thuật tới các bạn có nhu cầu

Dịch vụ DTP chế bản điện tử

Dịch vụ DTP chế bản điện tử

Nếu bạn cần dịch một file PDF, một cuốn sách, một hướng dẫn sử dụng hoặc bất kỳ loại tài liệu khác với hình ảnh hoặc thiết kế layout, bạn nên sử dụng dịch vụ DTP chế bản điện tử sau khi dịch. Dịch vụ DTP giúp cho việc format, bố cục, hình ảnh...

XEM THÊM
Chế bản điện tử (DTP) là gì

Chế bản điện tử (DTP) là gì

Chế bản điện tử (DTP) hay Desktop Publishing là việc thiết kế ra các tài liệu bằng cách sử dụng kỹ năng thiết kế, dàn trang trên một máy tính cá nhân với những công cụ phần mềm khác nhau. Thông thường, khi khách hàng có nhu cầu dịch thuật liên hệ...

XEM THÊM

Quản lý chất lượng DTP trong dịch thuật

Trong dịch thuật, thiết kế DTP là một khâu quan trọng trong quá trình tạo ra sản phẩm. Vì vậy, đảm bảo chất lượng DTP là yếu tố hàng đầu cho sản phẩm hoàn hảo. Đảm bảo chất lượng (QA) trong thiết kế DTP là quá trình theo dõi kết quả dự án cụ thể...

XEM THÊM
Cộng tác viên chế bản điện tử DTP

Cộng tác viên chế bản điện tử DTP

Đặng Nam nhận chế bản điện tử DTP tài liệu, sách trong lĩnh vực dịch thuật, dịch tài liệu Chế bản điện tử (DTP) là công việc thiết kế, dàn trang lại tài liệu sách, bản dịch mà quý vị đã dịch từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích. Đây là một loại...

XEM THÊM
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image