Đặng Nam

Chào các bạn!

Tôi là Đặng Nam, công việc hàng ngày của tôi là chia sẻ, giáp đáp thắc mắc, nghiên cứu và đào tạo các phần mềm dịch thuật cho các biên dịch viên, quản lý dự án cũng như các công ty có hoạt động trong lĩnh vực ngôn ngữ. Ngoài ra, tôi thường tham gia thiết kế DTP cho một số tài liệu dịch kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, catalog.

Nếu các bạn đang muốn nâng cao về chất lượng dịch, cải thiện tốc độ dịch thông qua việc áp dụng dịch tài liệu với phần mềm dịch thuật, Đặng Nam sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ các bạn lựa chọn cài đặt phần mềm, và hướng dẫn sử dụng khai thác phần mềm dịch thuật một cách hiệu quả nhất.

Dưới đây là các thông tin chi tiết về tôi.

Liên hệ:

logo-email        Email 1: info@hoanggiatrang.com
logo-tel        Tel: 0987.634.454
logo-skypeSkype: hotrotrados

Dịch vụ cung cấp

 • Thiết kế dàn trang chế bản điện tử DTP
 • Đào tạo phần mềm hỗ trợ dịch thuật : Phần mềm Trados, Phần mềm Memoq, Phần mềm Wordfast, Phần mềm Across, Phần mềm Transit
 • Tư vấn giải pháp công nghệ dịch thuật, quản lý bộ nhớ Translation Memory, quản lý thuật ngữ Termbase, máy dịch Transaltion Machine.
 • Thiết kế tạp chí
 • Thiết kế dàn trang sách

Các phần mềm làm việc

 • Phần mềm dịch thuật: Phần mềm Trados, Phần mềm Memoq, Phần mềm Wordfast, Phần mềm Across, Phần mềm Transit, Memsource Editor,
 • Phần mềm thiết kế tạp chí, DTP : Microsoft Offices, Indesign, Illustrator, Framemaker, Photoshop, CorelDRAW

Kinh nghiệm làm việc

 • Thiết kế tạp chí cho các công ty quảng cáo, thiết kế các tạp chí lĩnh vực nhà hàng khách sạn, du lịch, báo cáo tài chính, giáo dục, giới thiệu công ty, bản tin nội bộ công ty.
 • Thiết kế dàn trang sách của các nhà xuất bản sách
 • Thiết kế chế bản điện tử DTP cho các công ty dịch thuật
 • Đào tạo phần mềm dịch thuật cho các công ty dịch thuật, các công ty luật, các biên dịch viên

Công việc Localization Engineer của Đặng Nam:

 • Đảm nhiệm các công việc kỹ thuật của một dự án dịch thuật/bản địa hóa bao gồm: phân tích file, phân tích website, chuẩn bị file trước dịch, xử lý file sau dịch và thực hiện chế bản điện tử (DTP)
 • Hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho Quản lý Dự án thông qua phân tích yêu cầu dự án và ước tính thời gian xử lý kỹ thuật cho từng dự án.
 • Xác định và chuẩn bị file dịch bằng các phần mềm hỗ trợ dịch thuật/bản địa hóa.
 • Hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho bộ phận Projec Manger, Translator, QA.
 • Phối hợp làm việc về mặt thiết kế, thực hiện và lập tài liệu cho các quy trình và công cụ kỹ thuật mới.
 • Đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ phần mềm thiết kế, DTP.
 • Phân tích thống kê báo cáo dự án dịch, DTP.
 • Lập tiến độ kế hoạch dự án dịch, DTP.
 • Quản lý chất lượng dịch thuật, chất lượng DTP.
 • Nghiên cứu, viết tài liệu hướng dẫn phần mềm cho các vị trí trong dịch thuật.
 • Đào tạo phần mềm quản lý chất lượng dịch thuật.
 • Xây dựng, quản lý hệ thống tài nguyên Translation memory, Termbase trước, trong và sau dự án, cho từng khách hàng, chuyên ngành.
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !