load-page

Hình thức đào tạo

Home/Archive by Category "Hình thức đào tạo"

Sau khi đã tìm hiểu được tính năng, lợi ích của phần mềm Trados mang lại thông qua bài viết số 1 “Tìm hiểu lợi ích cơ bản nhất của phần mềm Trados”, các bạn có thể tìm hiểu và lựa chọn hình thức đào tạo phần mềm Trados của Đặng Nam. Trong quá trình […]

Read more

Một khóa đào tạo online phần mềm dịch thuật dành riêng cho biên dịch viên, quản lý dự án Đặng Nam cung cấp một khóa đào tạo online phần mềm hỗ trợ dịch thuật giúp cho biên dịch viên, quản lý dự án dễ dàng tiếp cận với các phần mềm hỗ trợ dịch thuật. […]

Read more

Một khóa đào tạo trực tiếp dành riêng cho biên dịch viên, quản lý dự án tại văn phòng, nơi làm việc của quý vị Đặng Nam cung cấp một dịch vụ đào tạo tại văn phòng của quý vị giúp cho biên dịch viên, quản lý dự án dễ dàng tiếp cận với các […]

Read more

SIGN IN

Forgot Password

error: Content is protected !!