Phần mềm Across

Đặng Nam giới thiệu các vấn đề về Phần mềm Across trong ngành dịch thuật đa ngôn ngữ

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image