Translation Memory

Đặng Nam giới thiệu các vấn đề về Translation Memory trong ngành dịch thuật đa ngôn ngữ

Có nên sử dụng một bộ nhớ TM rỗng

Có nên sử dụng một bộ nhớ TM rỗng

Bài viết: Có nên sử dụng một bộ nhớ dịch (TM) rỗng Một Bộ nhớ dịch TM luôn là hữu ích cho dù nó có chứa nội dung hoặc đang ở trạng thái rỗng Các tính năng sau đây làm việc ngay cả khi TM của bạn là trống rỗng: Repetitive text Khi bạn dịch

XEM THÊM
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image