Mở Translation Memories Trados 2007 TMW Trong Trados Studio

Mở Translation Memories Trados 2007 TMW Trong Trados Studio

TMW là định dạng của bộ nhớ dịch gốc của Trados 2007 và các phiên bản trước đó. Bạn có thể nhận được những bộ nhớ dịch TMW (thực tế kiểu file: * .iix, * .mdf, * .mtf, * .mwf, và * .tmw cho mỗi bộ nhớ) trong khi bạn cần phải sử dụng Trados Studio hoặc công cụ khác.

Trên thực tế, bạn không thể sử dụng bộ nhớ TMW trực tiếp trong SDL Trados Studio hoặc công cụ khác; Tuy nhiên, có một vài phương pháp mà sẽ cho phép bạn sử dụng Bộ nhớ dịch di sản của bạn.

Phương pháp đầu tiên: Export to TMX:

Hầu như tất cả các công cụ dịch với môi trường tiên tiến (Công cụ CAT) có thể mở hoặc nhập khẩu các định dạng trao đổi bộ nhớ dịch thuật, với TMX là bộ nhớ dịch trung gian. Để chuyển đổi một bộ nhớ dịch TMW sang TMX, bạn vào Trados Workbench> file  menu> Export> TMX 1.4.

Bạn thậm chí có thể sử dụng phiên bản demo của Trados 2007. Lưu ý rằng các hạn chế sau đây được áp dụng khi bạn chạy Workbench của người dịch trong chế độ demo: Bộ nhớ dịch chỉ có thể chứa lên đến 100 (TUs) đơn vị dịch thuật. Một giấy phép hợp lệ hoặc thậm chí thời gian dùng thử 30 ngày sẽ loại bỏ hạn chế này.

Cách ví dụ sử dụng

  • Trados Studio:  Translation Memories > Home > Open Translation Memory> từ trình đơn thả xuống, chọn  TMX Files (* .tmx). Điều này sẽ khởi động Upgrade Translation Memories ; bạn có thể chọn Custom Upgrade nếu bạn cần điều chỉnh các thiết lập nhập khẩu.

Tùy chọn: Có một OpenExchange add-in được gọi là TM Optimizer, mà có thể giúp bạn nhập TRADOS 2007 TMX dễ dàng hơn, tối ưu hóa để sử dụng với Studio 2014, và tăng TM đòn bẩy bằng cách loại bỏ các thẻ định dạng quá mức.

  • Kilgray memoQ: roject Home > Translation Memories > Create/Use New (trừ khi bạn muốn sử dụng một TM hiện tại)> Import from TMX/CSV.
  • Wordfast Pro: Translation Memory menu > New/Select TM > Add TM > Browse, từ trình đơn thả xuống, Translation Memory eXchange.
  • Okapi Olifant: Nó có thể mở TMX để chỉnh sửa hoặc lưu sang các định dạng khác như Wordfast TM.

Phương pháp thứ hai: Upgrade Legacy Translation Memories

Bạn có thể sử dụng Trados Studio để nâng cấp * .tmw như sau:

Translation Memories > Home > Open Translation Memory > select Legacy Trados Translation Memories (*.tmw). HOẶC LÀ

Translation Memories > Home > Upgrade Translation Memories

Theo SDL Support, Trados Studio 2011 và 2014 không yêu cầu Trados 2007 ở tất cả các hoạt động này, nhưng Studio 2009 không.

Nếu bạn cần thêm một bó nhớ dịch nằm trong cùng một thư mục, hãy nhấp vào Add File-based TMs from Folder, hoặc nếu cần phải thêm một vài tập tin, chọn Add File-based TMs.

Bạn có thể sử dụng bộ nhớ dịch nhập khẩu bên trong Trados Studio, hoặc Export chúng vào TMX để sử dụng trong các công cụ khác.

Deleting Tags:

Nếu bạn có quá nhiều thẻ mà bạn không cần, mở trình soạn thảo Translation Memory, nhấp Batch Edit > Add > Delete Tagsnó là tùy chọn để chọn ” Xóa thẻ giữ chỗ văn bản” là tốt, và sau đó nhấp vào Finish.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !