load-page

Idiom WorldServer Desktop Workbench

Home/Archive by Category "Idiom WorldServer Desktop Workbench"

Các bạn đang gặp vấn đề khi dịch file xlz, đừng quá lo lắng, Memoq – một công cụ CAT hàng đầu mà có thể mở file XLZ giúp cho chúng ta có thể dịch một cách dễ dàng. Đặng Nam đã tạo ra một dự án trong MemoQ dành riêng cho một dự án […]

Read more

Khi làm việc với các nhà cung cập dịch vụ ngôn ngữ, công ty bản địa hóa phần mềm, có thể bạn sẽ được đối tác của bạn yêu cầu dịch file có địch dạng là file xlz. Đây có thể là một khó khăn ban đầu cho bạn khi lần đầu tiếp cận làm […]

Read more

Idiom Desktop Workbench là một công cụ CAT miễn phí, phát triển trước đây của Idiom. Trong quá khứ, nhà phát triển của các công cụ CAT như Trados Studio, đã mua Idiom. Từ thời điểm đó Idiom Desktop Workbench được gọi là SDL Idiom Desktop Workbench. Như một công cụ CAT, Idiom Desktop Workbench […]

Read more

Idiom Desktop Workbench là một công cụ CAT miễn phí, phát triển trước đây của Idiom. Trong quá khứ, nhà phát triển của các công cụ CAT như Trados Studio, đã mua mua Idiom. Từ thời điểm đó Idiom Desktop Workbench được gọi là SDL Idiom Desktop Workbench. Như một công cụ CAT, Idiom Desktop […]

Read more

Bài viết này nhằm hướng dẫn translator/ sale mở file xlz trong quá trình dịch, cũng như tư vấn đàm phán với khách hàng. Cách mở file xlz Cách 1: Sử dụng phần mềm Idiom WorldServer Desktop Workbench Idiom WorldServer Desktop Workbench là phần mềm phổ biến nhất, thường dùng nhất để sử dụng khi […]

Read more

SIGN IN

Forgot Password

error: Content is protected !!