File XLZ là gì?

Khi làm việc với các nhà cung cập dịch vụ ngôn ngữ, công ty bản địa hóa phần mềm, có thể bạn sẽ được đối tác của bạn yêu cầu dịch file có địch dạng là file xlz.

Đây có thể là một khó khăn ban đầu cho bạn khi lần đầu tiếp cận làm việc với file xlz.

.XLZ là đuôi tập tin tin độc quyền SDL Idiom worldserver Desktop Workbench.

File XLZ chứa các chuỗi và các segment được dịch trong Idiom worldserver Desktop Workbench.

Các định dạng tập tin dựa trên định dạng XLIFF được sử dụng cho nhiều tập tin công cụ CAT. File SDL XLIFF (mở trong Trados Studio) là trong các tập tin XLIFF như vậy.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !