Phần mềm Trados

Đặng Nam giới thiệu các vấn đề về Phần mềm Trados trong ngành dịch thuật đa ngôn ngữ

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !